Mua nhiều bộ xử lý, nhận điểm càng nhiều

Mua nhiều bộ xử lý, nhận điểm càng nhiều

Đã đến lúc làm đầy tài khoản Điểm của bạn. Ngoài ra, chúng tôi đang thiết lập để hệ thống điểm tính theo cấp số lượng sản phẩm đơn giản hơn, áp dụng cho bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ F thế hệ thứ 9. Khi mua càng nhiều sản phẩm, số điểm bạn nhận được cho mỗi sản phẩm càng cao, mức khởi đầu chỉ là 100 sản phẩm. Dưới đây là thông tin chi tiết:

 • 30 điểm mỗi sản phẩm khi mua với số lượng 100 – 499
 • 40 điểm mỗi sản phẩm khi mua với số lượng 500 – 1000
 • 50 điểm mỗi sản phẩm khi mua với số lượng 1001 – 2000
 • Nhận 60 điểm mỗi sản phẩm khi mua với số lượng từ 2001 trở lên

Trên hết, bạn có thể nhận lên đến 500.000 điểm.

Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ F thế hệ thứ 9 sở hữu một loạt các tính năng. Cấu trúc CPU 14 nanomet mạnh mẽ của bộ xử lý này mang lại hiệu năng và tốc độ cao hơn cho những tác vụ mà khách hàng của bạn cần nhất. Lưu ý: Các bộ xử lý này cần phải có đồ họa rời.

Ưu đãi sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020.

 

Xem các điều khoản và điều kiện

Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ F thế hệ thứ 9 (“Chương trình”)

Điều khoản và Điều kiện

 1. Chương trình này tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây (“Điều khoản Chương trình”) và những điều khoản và điều kiện của Intel® Technology Provider, bao gồm Phụ lục A, Điều khoản và Điều kiện về Điểm (“Điều khoản Intel® Technology Provider”), được đính kèm theo đây và có tại: https://www.intel.com/content/www/us/en/technology-provider/legal/program-terms-and-conditions.html. Điều khoản Chương trình và Điều khoản Intel® Technology Provider được gọi chung là “Quy tắc”.
 2. Chương trình này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020, (“Thời hạn chương trình”) và dành cho các đối tác đang hoạt động cấp Bạch Kim, Vàng và Đăng ký của Intel® Technology Provider tại Úc, Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam (“Đối tác đủ điều kiện”).
 3. Intel sẽ tặng cho các Đối tác đủ điều kiện số điểm sau cho mỗi sản phẩm, khi mua các sản phẩm Intel® được liệt kê bên dưới (“Sản phẩm Intel® đủ điều kiện”) trong Thời hạn chương trình:

Cấp số lượng (sản phẩm)

Số điểm mỗi sản phẩm

100 - 499

30

500 - 1000

40

1001 - 2000

50

2001 trở lên

60

 1.  

Sản phẩm Intel® đủ điều kiện

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100F (BX80684I39100F)

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350KF (BX80684I39350KF)

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400F (BX80684I59400F)

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600KF (BX80684I59600KF)

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400F (CM8068403358819)

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100F (CM8068403358820)

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350KF (CM8068403376823)

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100F (CM8068403377321)

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600KF (CM8068403874409)

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600KF (CM8068403874410)

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400F (CM8068403875509)

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400F (CM8068403875510)

 1. Theo Chương trình này, ngày tính Điểm tích lũy khi mua bất kỳ Sản phẩm Intel đủ điều kiện nào chính là ngày ghi trên hóa đơn mua Sản phẩm Intel đủ điều kiện đó. Intel sẽ tặng Điểm theo Chương trình này trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ khi kết thúc Thời hạn Chương trình, tùy vào sự tuân thủ Quy tắc của Đối tác đủ điều kiện.
 2. Đối tác đủ điều kiện có thể:
   
  1. nhận lên đến 500.000 điểm theo Chương trình này;
  2. kết hợp Chương trình ưu đãi này với các chương trình tích điểm khác;
  3. sẽ không kết hợp Chương trình này với các chương trình chiết khấu hoặc ưu đãi khác đối với các Sản phẩm Intel® đủ điều kiện dù là dành cho Đối tác đủ điều kiện hoặc bên thứ ba đại diện cho đối tác đó theo thông báo của Intel;
  4. không thể chuyển điểm trong Chương trình ưu đãi này; và
  5. không thể nhận tiền mặt thay cho điểm trong Chương trình ưu đãi này.
 3. Nếu Đối tác đủ điều kiện không tuân thủ Quy tắc, Intel có thể thực hiện những điều sau đây mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào trong Quy tắc cũng như bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào khác theo pháp luật:
   
  1. giữ lại Điểm mà Đối tác đủ điều kiện có thể nhận theo Chương trình;
  2. điều chỉnh số Điểm tặng cho Đối tác đủ điều kiện theo Chương trình;
  3. từ chối đổi Điểm tặng theo Chương trình ưu đãi;
  4. khấu trừ toàn bộ (hoặc một phần) giá trị Điểm tặng theo Chương trình mà Đối tác đủ điều kiện đã đổi cho các khoản thanh toán tín dụng hiện có hoặc trong tương lai của Đối tác đủ điều kiện; và/hoặc
  5. được hoàn lại toàn bộ (hoặc một phần) giá trị Điểm tặng cho Đối tác đủ điều kiện theo Chương trình mà Đối tác đủ điều kiện đã đổi.
 4. Phiên bản tiếng Anh của Quy tắc sẽ được ưu tiên áp dụng hơn bất kỳ bản dịch nào. Nếu có xung đột giữa Điều khoản Chương trình và Điều khoản Chương trình ITP thì Điều khoản Chương trình sẽ được ưu tiên áp dụng. Các điều khoản trong bất kỳ thỏa thuận giấy phép thương hiệu và/hoặc biểu trưng nào của Intel sẽ được ưu tiên áp dụng hơn so với Điều khoản Chương trình ưu đãi liên quan đến vấn đề tương ứng trong (những) thỏa thuận này. Điều khoản và điều kiện bán hàng tiêu chuẩn của Intel sẽ áp dụng cho bất kỳ giao dịch mua hay đổi Điểm nào đối với các sản phẩm của Intel® diễn ra giữa Đối tác đủ điều kiện và Intel, cũng như sẽ được ưu tiên áp dụng hơn so với bất kỳ thỏa thuận nào khác nếu không có văn bản và chữ ký của một đại diện được ủy quyền từ Intel.
 5. Những thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong Điều khoản Chương trình này sẽ được áp dụng định nghĩa tương ứng trong Điều khoản Chương trình ITP.
 6. Đối tác đủ điều kiện đồng ý nhận Điểm trong Chương trình này tức là đã chấp nhận Điều khoản Chương trình.
 7. Intel bảo lưu quyền điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt Chương trình ưu đãi vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì, bằng cách thông báo theo bất kỳ hình thức nào cho Khách hàng. Đồng thời, quyết định này có hiệu lực ngay lập tức mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào theo Chương trình ưu đãi nhưng không phát sinh thêm trách nhiệm pháp lý.